En stor takk til OAGTK!

Ski IL Turn vil rette en stor takk til Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets for deres gave i anledning … Mer

Vinterferie i uke 8

Det er vinterferie neste uke, og alle partier har treningsfri (bortsett fra konkurransepartiene som skal trene på onsdag – utøverne … Mer