Korona-restriksjonene videreføres

Nordre Follo kommune viderefører korona-restriksjonene til 16. desember. Det betyr at vi ikke kan gjenoppta ungdomstreninger før jul. Vi må … Mer