Oppdatert timeplan høst 2017

Timeplan
Høst 2017

FINSTAD SKOLE

Mandag

17.00 – 17.45 Foreldre/Barn (2-3 år).

Hovedtrener: Astri Nilsen.

18.00 – 19.00 Gymlek (4 år-skolestart).

Hovedtrener: Linn Christine Olsen.

19.10 – 20.25 Aerobic voksne.

Hovedtrener: Laila Edvardsen.

20.30 – 22.00 Stevneprogram voksne

Hovedtrener: Laila Edvardsen.

Fordelt på: Treningsgruppe 3: Kl. 20.30 – 21.30.

Treningsgruppe 1 og 2: Kl. 21.00 – 22.00.

Tirsdag

17.00 – 17.45 Foreldre/Barn (2-3 år)

Hovedtrener: Astri Nilsen.

18.00 – 19.00 Gymlek (4 år-skolestart)

Hovedtrener: Anne Blåsmo Husfloen

Onsdag

19.30 – 21.00 GymX Senior-aerobic

Hovedtrener: Ida Brosvik.

Siste treningsøkt 2017 Onsdag 29. november.

 

SKI SKOLE (lille gymsal)

Torsdag

17.00 – 18.00 Gymlek (4 år – skolestart)

Hovedtrener: Lisbeth Coste

 

SKI IDRETTSHALL

Mandag

16.00 – 17.15 Gutter 1. – 2. klasse

Hovedtrener: Marte S. Aadahl.

16.00 – 17.15 Jenter 1. klasse

Hovedtrener: Andrea Kallum.

17.15 – 18.45 Gutter 3. – 4. klasse

Hovedtrener: Marte S. Aadahl.

17.15 – 18.30 Jenter 2. klasse

Hovedtrener: Andrea Kallum.

18.30 – 20.00 Jenter 3. klasse

Hovedtrener: Andrea Kallum.

18.45 – 20.30 Mix 6. – 7. klasse

Hovedtrener: Lillian Bøe.

17:15 – 19:30 Aspirant, de under 11 år.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

17:15 – 19:30 Rekrutt Blå.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

17:15 – 20:30 Rekrutt Gul.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

17:15 – 20:30 Jr. konkurranse.

Hovedtrener: Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

 

Onsdag

17.30 – 19.00 Jenter 4. klasse.

Hovedtrener: Lillian Bøe/Maren Øien

16.30 – 18.00 Mix 5. klasse

Hovedtrener: Maren Øien.

18.00 – 19.45 Mix 6. – 7. klasse

Hovedtrener Lillian Bøe.

19.45 – 21.30 Juniormix fra 8.klasse, apparater.

Hovedtrener Erlend Skurdal.

16:30 – 19:00 Aspiranter.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

16:30 – 19:00 Rekrutt Blå.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

19:00 – 21:30 Rekrutt Gul.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

18:30 – 21:30 Junior konkurranse.

Hovedtrener Marthe L. Storo.

EGET INNTAK.

 

Fredag

17:00 – 19:00 Rekrutt Blå

Hovedtrener Marthe L. Storo

EGET INNTAK.

17:00 – 20:00 Rekrutt Gul

Hovedtrener Marthe L. Storo

EGET INNTAK.

17:00 – 20:00 Jr. konkurranse.

Hovedtrener Marthe L. Storo

EGET INNTAK.

17.30 – 19.30 Show/oppvisningstropp, fra 8.kl

Hovedtrener Margrethe Stabell.

 

ADRESSER:

Finstad Skole, Markveien 24

Ski Skole, Kirkeveien 21

Ski Idrettshall, Idrettsveien 35 B