Æresmedlemskap

Æresmedlemskap i SKI IL Alliansen til Ida Brosvik og Laila Edvardsen.

Det er tradisjon i Ski IL Allianse at det tildeles hedersmerker hvert 5. år til frivillige i vår organisasjon som fortjener heder og ære for sin innsats. Sist onsdag var det tildeling av hedersmerker, og det er med stor stolthet og glede vi kan fortelle at to av våre utøvere/trenere/medlemmer fikk æresmedlemsskap i SKI IL

2

Alliansen

Her er begrunnelsene for tildelingen:

Ida Brosvik har tidligere sittet i styret i SKI IL Turn i 10 år med ulike verv blant annet som utdanningskontakt i 5 år og styreleder i 3 år. Hun yter stor respekt fra barn og voksne, og klubben nyter godt av hennes stabilitet og ikke minst kunnskap opparbeidet over mange år. Ida er i tillegg til trener for voksne, også selv fremdeles aktiv utøver og har representert klubben mer enn 60 stevner i inn og utland. Samtidig er hun aktiv i godkjenning av Idrettens Grunnstige for barn. Ida fikk sitt fortjenestemerke for 20år siden, så det er på høy tid med ny påskjønnelse.

Laila Edvardsen har vært med i SKI IL Turn sammenhengende i 45 år og er fremdeles aktiv. Laila kom til Ski i 1969 og har klatret alle gradene innen idretten fra utøver til trener til styremedlem til styreleder til kretsstyre medlem. Hun har stor påvirkning innen turnidrett både på kretsnivå og nasjonalt nivå. Alle innen turnmiljøet i Norge vet godt hvem Laila er. Hun er kursholder innen styrearbeid og klubbutvikling i tillegg til at hun i en årrekke har vært koreograf for store stevnetropper bestående av et par hundre deltagere. Laila er fremdeles trener for tropp både i Ski og annen klubb i kretsen i tillegg til at hun årlig arrangerer stor sommerleir for over 100 barn og unge. Ski IL Turn setter umåtelig pris på Lailas kunnskap og engasjement.

Ekstra stas var det for komitéens leder, Lisbeth Coste å kunne dele ut æresmedlemsskapet til sin egen mor, Ida Brosvik.

Gratulerer til Ida Brosvik og Laila Edvardsen for utnevnelse til æresmedlemmer av Ski IL Allianse.