Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter

Nord Follo kommune har en egen støtteordning for barn av familier som ikke har råd til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Følg lenken til kommunens nettsider for folkehelse for mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen.

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Følg lenken til Røde Kors’ nettsider for mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen.