Partier for barn og unge

Partier for barn og unge

Foreldre/barn 2 – 4 år

På dette partiet må foreldrene være med barnet sitt hele tiden.  Leken er barnas læringsarena og i gym og turn har vi det beste utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotorikken – gå, løpe, hoppe, balansere rulle, klatre, kaste etc. Små apparater som erte -poser, baller, rockeringer etc. og store apparater er tilrettelagte aktiviteter for utforskning og eksperimentering. Vi legger vekt på trygghet, mestring og å ha det gøy.  Barnet må ha fylt 2 år ved oppstart.

Se timeplanen for dato/tid.

Gymlek 4 år – skolestart

På disse partiene deltar barna alene. Gymlek er førende for aktiviteten på partiene.

Treningene på gymlek er delt i tre: oppvarming, hoveddel og avslutning. På starten og slutten av treningen samles vi alltid i en ring, slik at barna kan få et ordentlig samhold.

Under oppvarmingen kombineres oppvarming med leker som ”Haien kommer”, ”Hode, skulder, kne og tå”, ”Harry Peanøtt” og øvelser fra vegg til vegg hvor vi er dyr, racerbiler, går på tærne, kryper, krabber og så videre.

Når vi kommer til hoveddelen setter vi frem en rundløype med apparater hvor barna lærer grunnleggende øvelser. Vi balanserer på benker/bom, henger fra bommen, tar tømmerstokk-, forlengs- og baklengsrulle, hopper på springbrett og trampett. På springbrettet og trampetten startet vi med å hoppe til en tjukkas og så utvikler det seg til rulle og så senere salto på trampetten.

Avslutningsvis tøyer vi; noen ganger kombinert med spensthopp. Av og til har vi også en liten lek på slutten, her kan vi være ballonger (blåse oss opp så store vi kan og så sprekke), ta hode, skulder, kne og tå eller Harry Peanøtt. Etter at vi har hatt litt tøying, styrke, lek eller en kombinasjon av to av de, avslutter vi treningen med å synge ”klokka slår”.

Vi ønsker at barna skal oppleve mestring og glede på trening og at vi ser en utvikling hos barna.

Se timeplanen for mer informasjon.

Fra skolealder 

For barn fra 6 til 12 års alder ligger konseptene for idrettens grunnstige 1 og 2 til grunn for å sikre at barna jobber med grunnleggende motoriske ferdigheter.

 

Gutter 1. – 2. klasse

Gutter 1. -2. klasse driver med troppsgymnastikk. Det betyr at vi i all hovedsak jobber på apparatene tumbling og trampett, i tillegg til øvelser som balanse, styrke og bevegelighet. Her lærer vi alt fra det helt enkle som rulle og slå hjul, til det mer avanserte som salto og flikk-flakk. Målet er å mestre nye øvelser innenfor turn, men mest av alt har vi det gøy.

Se timeplanen for mer informasjon.

Gutter 3. – 4. klasse

Gutter 3. – 4. klasse driver med troppsgymnastikk. Det betyr at vi i all hovedsak jobber på apparatene tumbling og trampett, i tillegg til øvelser som balanse, styrke og bevegelighet. Her lærer vi alt fra det helt enkle som rulle og slå hjul, til det mer avanserte som salto og flikk-flakk. Målet er å mestre nye øvelser innenfor turn, men mest av alt har vi det gøy.

Se timeplanen for mer informasjon.

Jenter 1. Klasse

Dette er et nytt parti høsten 2017, vi har valgt å separere 1. og 2. klasse partiene for å ha plass til flere på av begge årskullene. Dette har vi gjort etter forespørsel fra flere foreldre og enorme ventelister.

Her er det mye fokus på troppsgymnastikk, det blir derfor brukt troppsgymnastikkapparater som tumbling og trampett, i tillegg til bruk av matter og bom.

Gymnastene her lærer øvelser som forlengs rulle og hjul, strekkhopp, splitthopp og stjernehopp i trampett.

Se timeplanen for mer informasjon.

Jenter 2. klasse

Dette er et nytt parti høsten 2017, vi har valgt å separere 1. og 2. klasse partiene for å ha plass til flere på av begge årskullene. Dette har vi gjort etter forespørsel fra flere foreldre og enorme ventelister.

Her er det mye fokus på troppsgymnastikk, det blir derfor brukt troppsgymnastikkapparater som tumbling og trampett, i tillegg til bruk av matter og bom.

Gymnastene her lærer øvelser som forlengs rulle og hjul, strekkhopp, splitthopp og stjernehopp i trampett. Vi har også startet arbeidet med å lære salto.

Se timeplanen for mer informasjon.

Jenter 3. Klasse

Dette er et nytt parti høsten 2017, vi har valgt å separere 3. og 4. klasse partiene for å ha plass til flere på av begge årskullene. Dette har vi gjort etter forespørsel fra flere foreldre og enorme ventelister.

Her er det mye fokus på troppsgymnastikk, det blir derfor brukt troppsgymnastikkapparater som tumbling og trampett, i tillegg til bruk av matter og bom.

Her på 3. klasse fokuseres det mest på basis øvelser som hjul, rulle og håndstående-rulle. På tumbling og i trampett gjør de alt fra strekkhopp til saltoer.

Vi tar i bruk idrettens grunnstige-øvelser, og noen andre øvelser vi har lært opp gjennom årene. Vi bruker bommen til balanse, ribbeveggen til styrke og springbrett og benker til litt spenst.

Se timeplanen for mer informasjon.

Jenter 4. klasse

Dette er et nytt parti høsten 2017, vi har valgt å separere 3. og 4. klasse partiene for å ha plass til flere på av begge årskullene. Dette har vi gjort etter forespørsel fra flere foreldre og enorme ventelister.

Her er det mye fokus på troppsgymnastikk, det blir derfor brukt troppsgymnastikkapparater som tumbling og trampett, i tillegg til bruk av matter.

4. klasse bygger seg litt videre fra 3. klasse og lærer derfor mer om stift og flikkflakk med hjelp på tumbling, og i trampett gjør de alt fra strekkhopp til salto. På matte øver vi mye styrke, teknikk, spenst og balanse.

Vi tar i bruk idrettens grunnstige-øvelser, og noen andre øvelser vi har lært opp gjennom årene. Vi bruker bommen til balanse, ribbeveggen til styrke og springbrett og benker til litt spenst.

Se timeplanen for mer informasjon.

Mix-partiene (5. klasse og 6. – 7. klasse)

I mixtroppene trener både gutter og jenter sammen. Partiet følger prinsippene i Idrettens Grunnstige (fortrinnsvis IG 2) og fokuserer på troppsgymnastikk som betyr både bruk av apparater som tumbling og trampett og koreografi (frittstående).

Her er det fokus på mer avanserte elementer på de forskjellige apparater. For å kunne utføre de forskjellige elementer så trenger man mye styrke. Vi velger derfor å fokusere på styrke og legger forskjellige styrkeøvelser inn i alt fra oppvarming og til egne styrketreninger.

Se timeplanen for mer informasjon.

Junior Mix apparater fra 8. klasse

Dette er partiet for de som liker høye svev!

Apparatene som benyttes er airtrack, trampett og stor-trampoline. Å mestre øvelser på disse apparatene krever styrke. Styrketrening er derfor en viktig del av denne treningen, selv om hoveddelen av tiden går med til å lære ulike øvelser på trampett, airtrack og trampoline.

Partiet består av både erfarne gymnaster som også er trenere på andre partier og nybegynnere med liten eller ingen erfaring fra turn tidligere.

Se timeplanen for mer informasjon.

Show og oppvisning (13-18 år)

Partiet passer for deg som liker å være sosial, samarbeide med andre og vil jobbe målrettet mot ulike oppvisninger. Oppvisningsgymnastikk består av dans, turn, løft og akrobatikk. Man bruker et frittståendegulv og deltar i Gym for Life Challenge og Eurogym både i Norge og utenlands.

Ny sesong starter med innøving av nytt program til musikk som det jobbes målrettet med gjennom hele sesongen. Troppen deltar med det innøvde programmet i ulike arrangement og oppvisninger, og i 2015 var SKI IL Turn sin Show- og oppvisningstropp blant de som opptrådte på Norge Gymnastikk- og Turnforbund sin 125-årsmarkering i Oslo konserthus i mai 2015.

Se timeplanen for mer informasjon.

Barn med funksjonsnedsettelser (6-16 år)

Ski IL Turn er veldige fornøyde med å kunne starte opp igjen dette partiet etter at det har ligget nede i flere år.

Barn fra 6 – 16 år med funksjonsnedsettelser vil få muligheten til å prøve seg på turn. Her vil det være fokus på sosialt samvær, trygghet, mestring og treningsglede. Øvelsene vil tilpasses gruppen. Det vil legges opp til øvelser for å bedre: balanse, bevegelighet, stabilitet og koordinasjon. Dette er fortsatt ganske nytt og har dessverre ikke mange plasser, men vi håper på å kunne utvide tilbudet etter hvert.

Se timeplanen for mer informasjon.

Søndagstreninger for 2009-2011 (Utvidelse av søndagspartiet for 2009-2010)

Vi har valgt å utvide tilbudet vårt for søndagstreninger til også å gjelde for utøvere født i 2011. De vil trene sammen med 2009-2010 på søndager. Treningene holdes fra 10:00-11:30 i Ski turnhall.

Partiet passer like bra for nye medlemmer som for utøvere som ønsker en ekstra trening i uka.

Se timeplanen for mer informasjon.

Søndagstreninger for 2002-2008 (Utvidelse av søndagspartiet for 2006-2008)

Vi har valgt å utvide tilbudet vårt for søndagstreninger til også å gjelde for utøvere født i 2002-2005. De vil trene sammen med utøvere født i 2006-2008 på søndager, men partiet vil bli delt i to grupper under treningene for å unngå et for stort aldersspekter. Treningene holdes fra 11:30-13:30 i Ski turnhall.

Partiet passer like bra for nye medlemmer som for utøvere som ønsker en ekstra trening i uka.

Se timeplanen for mer informasjon.

Felles informasjon for alle partier:

Det er ønskelig at alle utøvere møter ferdig skiftet til trening:

  • iført tettsittende og godt bevegelig treningstøy
  • gymsokker (ev. barbent)
  • oppsatt hår (fletter anbefales)
  • uten smykker/klokke
  • medbrakt drikkeflaske med vann
  • godt humør