Barn og unge

Illufoto fra NGTFTurn er gøy!

PARTIER FOR BARN OG UNGE

Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende. Det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Dette skjer gjennom barnas læringsarena: Lek! I lek får barna frihet og motiveres  til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter at utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre osv, skjer.

For de minste barna (2-5 år) bruker SKI IL Turn NGTF sitt konsept GYMLEK. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering.

Idrettens grunnstige 1 og 2 utgjør til sammen NGTFs konsept for breddeaktivitet for barn fra 6-12 år. Vi bruker konseptene  for å sikre at barna jobber med grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner som i all hovedsak er det årlige kretsturnstevnet.

Gym og turn for alle!

Ski IL Turn ønsker at vår klubb skal ha et tilbud til både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Gymnastikk og turn er en allsidig idrett som passer for alle ferdighetsnivåer.

Klubben har over lengre tid jobbet for å få tilbake et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne, og er i dialog med interessenter i kommune og idrettskrets for å få dette til. Per i dag mangler vi først og fremst hallkapasitet.

 

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s