Vår idrett

Turn er en mangfoldig idrettsgren hvor man trener både styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Turn er en fantastisk idrett for alle og et godt grunnlag uansett hvilken idrett du vil drive på et senere tidspunkt. Turn er også spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv.

Turnidrettens historie
Gymnastiikk og turn er en idrett med tradisjon helt tilbake til det gamle Hellas, og flere av dagens turnapparater har sin opprinnelsen tilbake til klassisk/romersk tid. Blant disse er bøylehesten og ringer (romerringer).

Tyskeren Friedrich Ludvik Jahn (1778-1852) var den første som organiserte fysisk aktivitet som en massebevegelse blant voksen ungdom, og dette ga støtet til turnbevegelsens spredning og utvikling. De første turnere drev med hopp, løp, kast, bryting, kampleker, svømming og bøylehest. I tillegg kom skranke (avledet av to hester med planker imellom), svingstang (avledet fra en tregren) og bom som ble utformet og introdusert av Jahn som nye apparater. Svensken Per Henrik Ling (1776-1839) utviklet turn videre, og østerikeren Joseph Stockinger innførte turnsporten til Norge.

Turn var den første idretten som ble organisert i et eget forbund her i Norge og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) ble stiftet 25. mai 1890. 

Ski Turn og Idrætsforening ble stiftet 19.februar 1919 med det formål å drive med turn og friidrett.

Metoder og teknisk utvikling
Til å begynne med var øvelsene i turn frie og gledesbetonte uten stive formforskrifter hvor overvinning av apparatene som hindere sto i forgrunnen for aktiviteten. Etter hvert ble det innført holdningsforskrifter for å høyne vanskelighetsgraden, og dette ble begynnelsen til konkurransereglementet. Gjennom årene har vanskelighetsgraden på serier og øvelser økt voldsomt. Det internasjonale turnforbund, FIG, har gjennom sitt reglement med bonustillegg for virtuositet, risiko og originalitet, stimulert utviklingen mot stadig høyere vanskelighetsgrad i øvelsene.

I Norge har det høynede nivået ført til langt større krav til instruktørenes faglige kompetanse og til treningsinnsats fra de aktives side.

På 1970-tallet innførte NGTF en 12-trinns progresjonsskala for barn som ble lagt til grunn for all trening og konkurranseaktivitet under juniornivå. Turnstigen, eller Idrettens grunnstige som vi kaller den har skapt økt bredde og kvalitet.

Gymnastikk og turn i SKI IL TURN
Ski Il turn er først og fremst et breddeidrettslag som tilbyr fysisk aktivitet i form av gymnastikk og turn for barn og voksne. Vi ønsker å være en bidragsyter til folkehelsen i Ski gjennom våre aktivitetestilbud og ønsker å gi et tilbud til alle.

Våre yngste utøvere starter nå de er to år og det er ingen øvre grense for hvor lenge man kan trene gymnastikk og turn i vår klubb. Les om våre tilbud for barn og unge og voksne.

Gjennom ulike partier tilbyr vi noe for de aller fleste, og målet er å kunne nå enda bredere ut. For å nå alle vi ønsker har vi behov for mer treningstid og bedre tilrettelagte treningsforhold. Basishall i Ski Idrettspark er derfor vår høyeste prioritet.

Konkurransepartiet består av aspiranter, rekrutter og juniorer og driver troppsgymnastikk.