Alternativ gymnastikkfestival

Vi har sendt epost til våre medlemmer på adressene registrert i Spond angående VOGTKs gymnastikkfestival 11. juni. På grunn av…

Turnleir i Froland

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets inviterer utøvere i alderen 9-16 år til leir i Froland 31.7-3.8 og 3.8-6.8. Påmelding…