Påmelding Ski IL Turn, høsten 2020

Vi åpner for påmelding Mandag 10. august kl. 18:00.

Påmeldinger som kommer inn tidligere vil ikke bli lest og slettes. 

Høstens timeplan: 
https://skiilturn.no/melddegpa/timeplan-hosten-2020/ 

Påmelding sendes på e-post til:
medlem.skiturn@hotmail.com 

Emnelinjen skal inneholde:
Navn på utøver og ønsket parti 

Tekst i e-post: 
———————————————————————-
Navn på utøver 
Fødselsdato 
Adresse 
Postnummer og sted 

Telefon (for barn: mor/far/foresatt mobil) 
e-postadresse (for barn: mor/far/foresatt) 
Fullt navn mor/far/foresatt ved påmelding av barn inntil 16 år. 

Ønsket parti 
———————————————————————-

Ski IL Turn er i ferd med å legge utøvere inn i nytt medlemssystem da systemet vi har brukt siden 2013 ble lagt ned 30. juni. Det nye systemet er under utvikling og vi er ikke godt nok kjent i det eller stoler helt på innholdet enda. Derfor må vi ta denne høstens påmelding manuelt. 

Utøvere som får tildelt plass eller havner på venteliste vil få link til innmelding sammen med sitt svar. 

Denne mailadressen vil kun ta imot påmeldinger. Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 

Publisert i Nyheter

Høsten 2020

Vi håper på å få lov til å gjennomføre mest mulig aktivitet til høsten. Timeplanen er nå klar, og vi forbereder påmelding til partiene.

Nytt medlemssystem
I forbindelse med overgang til nytt medlemssystem er det nå sendt ut epost for registrering av brukere i det nye systemet. Dette gjelder alle betalende medlemmer fra Ski IL Turn våren 2020. Følg instruksjonene for opprettelse av profil og logg inn for å sjekke at du har fått medlemskapet ditt korrekt overført. Partiene er ikke opprettet ennå, så det vil ikke være noen partitilknytning i den nye profilen ennå.

Forhåndspåmelding
De som hadde tilknytning til et parti våren 2020 vil få tilbud om forhåndspåmelding tilsendt på epost, forhåpentligvis i løpet av denne uken. Frist for å benytte seg av forhåndspåmelding er satt til 5. august.

Ordinær påmelding
Nye medlemmer og de som har stått på ventelister vil kunne benytte seg av ordinær påmelding fra 10. august. Mer informasjon vil bli publisert på nettsider og Facebook-sider nærmere åpning.

Publisert i Nyheter

Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski IL Turn.

Årsmøtet avholdes torsdag 11. juni kl. 18:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark, Idrettsveien 35 B. På grunn av Covid-19-begrensninger, kan vi ikke være flere enn 20 personer til stede. Vi ber derfor om påmelding til: skiilturn@gmail.com innen 6. juni. Om vi overskrider 20 påmeldte, flyttes møtet til elektronisk løsning (sannsynligvis Teams).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. mai til e-postadresse: skiilturn@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/  under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 

Publisert i Nyheter

Gradvis oppmykning av Corona-tiltak

Nordre Follo kommune har vedtatt å oppheve tidligere vedtak om full stenging av idrettsanlegg. Men kommunen har foreløpig ikke bestemt hvordan, hvor og i hvilken rekkefølge oppmykning av tiltak skal gjennomføres. Det jobbes på kommunalt nivå i samarbeid med idretten samt i de enkelte klubbene med planer for hvordan det skal åpnes framover. Vi vil informere så snart vi vet mer om hva som skjer og om hvem som eventuelt får mulighet til å trene før sommeren.

Publisert i Nyheter

Korona-viruset

Årsmøtet, treninger og all annen aktivitet er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med oppdateringer etter hvert.

Mvh.
Styret i Ski IL Turn

Publisert i Nyheter