Korona-viruset

Årsmøtet, treninger og all annen aktivitet er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med oppdateringer etter hvert.

Mvh.
Styret i Ski IL Turn

Publisert i Nyheter

OBS! VIKTIG MELDING: Tiltak i forbindelse med koronavirus

Ski IL Turn følger Nordre Follo kommunes anbefalinger i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Kommunens informasjon kan man finne i følgende link: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/informasjon-om-koronavirus–fakta-og-rad/

Vi innfører med umiddelbar virkning følgende tiltak for smitteforebygging av koronavirus:

– Utøvere, foreldre og trenere som har vært i områder med smitte bes om å holde seg borte fra trening i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

– Grundig håndvask er påkrevet før man går inn i Skihallen eller gymsalen på Finstad Skole.

– Begrens håndhilsning og klemming.

– Unngå å hoste/nyse mot andre eller i hendene.

– Personer med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker) bes holde seg borte fra trening i 14 dager.

Vi ber ALLE respektere og overholde tiltakene.

Vennlig hilsen
Styret og trenere i Ski IL Turn 

Publisert i Nyheter

Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski IL Turn.

Årsmøtet avholdes torsdag 19. mars kl. 18:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark, Idrettsveien 35 B.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til e-postadresse: skiilturn@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/  under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Publisert i Nyheter

Salg av turntøy onsdag 12. februar

Vi minner om salg av turntøy i dag, onsdag 12. februar, kl. 1800-1900 på loftet på klubbhuset i idrettsparken!

Publisert i Nyheter

Faktura for våren

Kjære turnforeldre!
Nå er fakturaene for vårens partier sendt ut. Sjekk at ikke deres faktura har havnet i søppelposten!

Publisert i Nyheter