Vi åpner treningene igjen!

Det kom gledelig melding fra Nordre Follo kommune i dag. Kommunen trapper fra mandag 26. april ned fra tiltaksnivå 5A til 5B. Det betyr at idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år får starte igjen med samme restriksjoner som før nedstengningen (gruppestørrelser, hygiene, registrering, mm.).

Velkommen til trening!

https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2021/april/gradvis-og-kontrollert-gjenapning–noen-lettelser-i-tiltak-fra-mandag-26.-april/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Vi åpner treningene igjen!

Vi avventer gjenåpning av aktivitet

Nasjonale smitteverntiltak har åpnet for barneidrett [1], mens Vikens begrensninger foreløpig gjelder til og med 11. april. I Nordre Follo kommune anbefaler kommuneoverlegen rødt nivå i skolene med ny vurdering 16. april [2]. Siden idretten ikke er nevnt i kommuneoverlegens vurderinger og smittetallene i Nordre Follo per 9. april var på 398,1 (per 100.000 siste 14 dager) med svakt nedadgående trend [3], ser vi oss nødt til å vente på klarere beskjed før vi kan åpne treningene våre igjen.

[1] Nasjonale retningslinjer
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

[2] Kommuneoverlegens risikovurdering
https://opengov.360online.com/Meetings/NORDREFOLLO/File/Details/626711.PDF?fileName=Kommuneoverlegens%20risikovurdering%20pr%207%20april%202021&fileSize=719648

[3] Nøkkeltall for Nordre Follo kommune
https://www.vg.no/spesial/corona/fylker/30/kommuner/3020/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Vi avventer gjenåpning av aktivitet

Full stopp i treninger

Etter siste oppdatering fra regjeringen er det dessverre klart at vi er nødt til å stenge all vår aktivitet til og med søndag 11. april. Det vil følgelig ikke bli avholdt noen treninger i den kommende perioden.

Nordre Follo har lagt ut en enkel oversikt i tråd med nasjonale krav:
https://www.nordrefollo.kommune.no/informasjon-om-koronavirus/smitteverntiltak-i-nordre-follo/

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Full stopp i treninger

Begrensninger i tilbud

Nordre Follo kommune har kommet med nye anbefalinger om fritidsaktiviteter som vil føre til ytterligere begrensninger på treningene fram til påske. Eposter vil sendes til de enkelte partiene om hvordan det påvirker hver enkelt turner.

Kommunens melding:

Sterk anbefaling som gjelder fritidsaktiviteter
• Kamper, cuper, korpsseminarer og lignende utsettes til etter påske
• Gruppestørrelse på maks 10 både inne og ute
• Gruppene må holdes helt adskilt
• Gjelder foreløpig for barn og unge under 20 år

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Begrensninger i tilbud

Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski IL Turn.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 18:00. På grunn av smitteverntiltak vil det bli et hybrid årsmøte med medlemmer på Teams og tillitsvalgte i møterommet i Ski turnhall, Teglveien 8 C.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til e-postadresse: skiilturn@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, samt lenke til Teams-møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/ under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret  

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2021