Timeplan 2021

Vi får for tiden mange hyggelige henvendelser fra barn og voksne som ønsker å vite hvordan vårens timeplan blir. I år er et unntaksår hvor tildeling av halltid til klubbene blir gjort separat for høsten 2020 og våren 2021. Vi venter i spenning på hvor mange timer vi får tidelt og hvilke dager disse vil bli fordelt på. Før vi vet det, kan vi ikke begynne å planlegge timeplanen. Vi legger ut beskjed om timeplanen for våren 2021 så snart vi kan.

Publisert i Nyheter

Foreldre og barn-partier høsten 2020

Vi hadde håpet på å kunne gi et tilbud til våre yngste utøvere denne høsten, men dette vil dessverre ikke være mulig å gjennomføre før smittesituasjonen endrer seg og myndighetene åpner for større treningsgrupper.

Publisert i Nyheter

Faktura for treningsavgift sendes ut 10. september

Ski IL Turn har tidligere oppgitt at fakturaer for treningsavgift denne høsten vil bli tilsendt 1. september. Denne datoen må vi nå flytte til 10. september.

Med vennlig hilsen
Ski IL Turn

Publisert i Nyheter

Høstens begrensninger

Vi i Ski IL Turn skulle veldig gjerne hatt mulighet til å åpne for full aktivitet med en gang, men dessverre er vi nødt til å forholde oss til Covid-19 som alle andre. Begrensninger i gruppestørrelser (som inkluderer trenere og eventuelle foreldre), «meteren» vi muligens er litt leie av, og ekstra rutiner rundt vasking av kontaktflater gjør at våre partier må holdes mindre enn ved ordinær drift. Det gjør at mange dessverre havner på ventelister inntil videre. Verst rammet er våre yngste utøvere, altså Foreldre og barn-partiene mandag og tirsdag, og våre voksne utøvere (aerobic voksne mandag og stevneprogram mandag) hvor begrensningene gjør at vi ikke kan sette i gang aktivitet før regjeringen åpner mer opp.

Publisert i Nyheter

Påmelding Ski IL Turn, høsten 2020

Vi åpner for påmelding Mandag 10. august kl. 18:00.

Påmeldinger som kommer inn tidligere vil ikke bli lest og slettes. 

Høstens timeplan: 
https://skiilturn.no/melddegpa/timeplan-hosten-2020/ 

Påmelding sendes på e-post til:
medlem.skiturn@hotmail.com 

Emnelinjen skal inneholde:
Navn på utøver og ønsket parti 

Tekst i e-post: 
———————————————————————-
Navn på utøver 
Fødselsdato 
Adresse 
Postnummer og sted 

Telefon (for barn: mor/far/foresatt mobil) 
e-postadresse (for barn: mor/far/foresatt) 
Fullt navn mor/far/foresatt ved påmelding av barn inntil 16 år. 

Ønsket parti 
———————————————————————-

Ski IL Turn er i ferd med å legge utøvere inn i nytt medlemssystem da systemet vi har brukt siden 2013 ble lagt ned 30. juni. Det nye systemet er under utvikling og vi er ikke godt nok kjent i det eller stoler helt på innholdet enda. Derfor må vi ta denne høstens påmelding manuelt. 

Utøvere som får tildelt plass eller havner på venteliste vil få link til innmelding sammen med sitt svar. 

Denne mailadressen vil kun ta imot påmeldinger. Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 

Publisert i Nyheter