Arrangementer

SKI IL TURN har tradisjon for jevnlig å stå som arrangør for stevner i regi av vår krets Oslo og Akershus Gymnastikk- og TurnKrets.