Turnidretten og anlegg – basishall

SKI IL Turn jobber sammen med SKI IL Alliansen for en basishall i Ski Idrettspark. Dette er en del av Masterplanen for Ski Idrettspark.

Idrettens basishall er en spesialhall primært tilrettelagt for for turn hvor hall med planløsning, utforming og materialvalg er valgt for å tilfredsstille turn som idrett. Basishallen har permanent oppmontert utstyr og et stort utvalg av matter og skumapparater, noen med nedfelt trampoline og grop fyllt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at basishallen blir et meget bra treningssted for turn, men samtidig gir det fine forhold for basistrening for mange idretter.

terningen-arene-redigertBilde fra terningen Arena, Elverum Kilde: Anleggskonferanse 2015 presentasjon

Basishallen er beskrevet i 3 størrelser*:

  • Liten: 23 x 20 meter, takhøyde 7 meter
  • Mellomstor: 23 x 30 meter, takhøyde 7 meter
  • Stor: 25 x 45 meter, takhøyde 7 meter

Den minste får inntil 4 mill. kroner i spillemidler og de største etter nærmere vurdering. Garderobeanlegg: 0,5 mill. kroner i tillegg. SKI IL TURN har meldt inn behov for en stor basishall til Ski Idrettsråd både alene og som en del av Masterplanen for ny Idrettspark i Ski.

Ideén til baishallen kan føres tilbake til 1962 da en av Norges beste turnere gjennom tidene, Åge Storhaug, trente på låven. Med høy som underlag ble det mindre risikofylt å trene.

Hva skal vi med en basishall?
I dag trener de fleste partiene i vår klubb i Skihallen. Skihallen er en flerbrukshall som er laget for utøvelse av flere ulike idretter. Når en idrett er ferdig med sin trening, må egne apparater som man har tatt i bruk ryddes vekk slik at hallen er klar til bruk for en annen idrett.

Turn benytter en rekke apparater på trening; blant annet frittstående gulv, trampetter, tumblingbane i tillegg til en rekke skumapparater og av og til trampoline. Saltoer og flikk flakk krever matter og skumapparater for sikring. Frittstående krever et eget gulv til å gjennomføre programmet på. Hos oss består gulvet av en rekke lange tunge matter som må rulles ut og festes sammen før bruk. Våre utøvere trener mye styrke for å kunne gjennomføre høye svev og serier med flotte hopp av ulike slag. Oppmonterte apparater i en basishall gjør både basis styrketrening og teknikkøvelser enklere å gjennomføre.

Når vår treningstid starter, begynner vi med å rigge opp alle apparatene. Dette tar i snitt 20 minutter om alle trenere, utøvere og noen foreldre hjelper til.  I god tid før vår treningstid er over, må vi rigge ned og sette inn alle apparatene slik at hallen er klar til bruk for andre. En vesentlig del av vår utøveres treningstid går dermed bort til rigging av apparater.

Se filmen som viser en typisk treningsettermiddag for turn i Skihallen.

Skal gym og turn utøves på best mulig måte, med minimal risiko, trengs det hall med grop og permanent oppmonterte apparater.

SKI IL Turn jobber for en basishall for turn i Ski som en integrert del av en ny og oppgradert Ski Idrettspark. En basishall for turn gir mulighet for god basistrening for andre idretter i Ski i tillegg til at det åpner for nye muligheter for kroppsøving for skoler, motorikktrening for små barn og mange andre som har behov for trening som enklest og best gjøres i en basishall.

Hva er en flerbrukshall og hva er en basishall?

Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). Parallell sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet. Alle grenene og tradisjonell gymnastikk kan drives innenfor den spilleflaten som oppgis som normalen for flerbruksanlegg, men for å drive turn er det viktig at det i tillegg til den generelle beskrivelsen av utstyr finnes blant annet fester, utstyr, lagringskapasitet og takhøyde tilrettelagt for den aktiviteteten man planlegger.

Spesialhall: Hall med planløsning, utforming og materialvalg for primært å tilfredsstille en spesiell særidrett (f.eks. ishall, svømmehall, tennishall, fotballhall, friidrettshall). For de fleste spesialhaller finnes egen veiledning/litteratur. Idrettens basishall er av Kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr.

Her kan du lese mer om Gymnastikk- og turnanlegg

Kilde: Regjeringen.no , Kultur- og Kirkedepartementet: Flerbrukshaller Planlegging, bygging, drift og vedlikehold
* Lengde og bredde på hallen kan endres etter lokale forhold, men størrelsen er oppgitt for å kunne gradere tilskuddsbeløpet.