Påmelding høsten 2020

Her vil det komme informasjon om påmelding for høstens partier så snart dette er klart.

Forhåndspåmelding vil bli annonsert for medlemmer med eksisterende tilknytning til parti (med frist 5. august).

Ordinær påmelding vil bli publisert med start 10. august.


Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»