Påmelding våren 2021

Vi åpner for påmelding Onsdag 13. januar kl. 18:00.

Påmeldinger som kommer inn tidligere vil ikke bli lest og slettes. 

Vårens timeplan: 
https://skiilturn.no/timeplan-varen-2021/

Påmelding sendes på e-post til:
medlem.skiturn@hotmail.com 

Emnelinjen skal inneholde:
Navn på utøver og ønsket parti 

Tekst i e-post: 
———————————————————————-
Navn på utøver 
Fødselsdato 
Adresse 
Postnummer og sted 

Telefon (for barn: mor/far/foresatt mobil) 
e-postadresse (for barn: mor/far/foresatt) 
Fullt navn mor/far/foresatt ved påmelding av barn inntil 16 år. 

Ønsket parti 
———————————————————————-

Ski IL Turn har tatt i bruk nytt medlemssystem, da systemet vi har brukt siden 2013 ble lagt ned 30. juni 2020. Det nye systemet er fortsatt under utvikling, og vi er ikke godt nok kjent i det eller stoler helt på innholdet enda. Derfor må vi ta denne vårens påmelding manuelt. 

Utøvere som får tildelt plass eller havner på venteliste vil få link til innmelding sammen med sitt svar. 

Denne mailadressen vil kun ta imot påmeldinger. Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 


Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»

Forhåndspåmelding

Frist for å takke ja til fortsatt deltakelse var 4. januar, 2021.