Påmelding våren 2020

Alle partier har oppstart i uke 2

Påmelding åpner søndag 15. desember kl. 19:00 (gymsaler) og søndag 15. desember kl. 20:00 (Skihallen) via Mysoft.

NYE MEDLEMMER -> Ordinær påmelding

MEDLEMMER PÅ VENTELISTE -> Ordinær påmelding (ventelister strykes)

MEDLEMMER SOM TRENER HØSTEN 2019 -> Forhåndspåmelding


Ordinær påmelding

Ski IL Turn benytter Mysoft; et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i Mysoft. Skrevne ønsker om parti blir ikke tatt hensyn til, kun valgte partier fra nedtrekksmenyen (tilgjengelig når påmelding åpner).  For barn under skolealder, se aldersgrenser nedenfor.

Mysoft registrering av nye medlemmer

Mysoft registrering av eksisternede medlemmer

Det anbefales å registrere seg som medlem i god tid før påmelding åpner.

Ved å melde deg på ett eller flere partier i Ski IL Turn forplikter du deg til å betale:
– Medlemskontingent/årsavgift
– Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
– Administrasjonsgebyr på faktura

Påmelding via e-post blir ikke behandlet.

Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»


Forhåndspåmelding

Eksisterende medlemmer
Forhåndspåmelding for eksisterende medlemmer er denne gangen fordelt på fire e-postadresser, hvor adresse avhenger av partiet en skal fortsette på. Frist for forhåndspåmelding er 10. desember.

Vi ber om at dere bruker følgende opplysninger i e-posten:
Emne: Forhåndspåmelding til parti: «navn på utøvers parti»
Innhold: «Navn på utøver».

gymsal.skiilturn@gmail.com
Foreldre/Barn mandag, Foreldre/Barn tirsdag
Gymlek mandag, Gymlek tirsdag, Gymlek onsdag

pamelding.skiturn@hotmail.com
Jenter 1. kl, Jenter 2. kl., Jenter 3. kl., Jenter 4. kl., Paraturn

hallen.skiilturn@gmail.com:
Gutter 1. – 2. kl., Gutter 3. – 4. kl.
Mix 5. kl., Mix 6. – 7. kl. mandag/onsdag
Junior mix onsdag, Senior mix

medlem.skiturn@hotmail.com
GymX Senior Aerobic, GymX Aerobic, Stevneprogram
Aspirant, Rekrutt, Jr. konkurranse
Nytt parti: Jr. Mix dag 2 trening for viderekommende

Dette gjelder kun medlemmer som hadde ordinær plass på et parti denne høsten.