Årsmøte

Til medlemmene i SKI IL TURN                                                                   6. mars 2019

Innkalling til årsmøte i SKI IL TURN

Styret innkaller herved til årsmøte i SKI IL TURN.

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 19:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til skiilturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, siden merket Kun medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
SKI IL TURN
styret

Publisert i Nyheter

Idrettens grunnstige 2

Vårens godkjenningsdag er søndag 10. mars 2019.

Informasjon og påmelding finner du her: https://goo.gl/forms/NEhTHuql2EJ05pZg2

Publisert i Nyheter

En stor takk til OAGTK!

Ski IL Turn vil rette en stor takk til Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets for deres gave i anledning Ski ILs 100-årsjubileum. Vi mottok kr 5000,- som tilskudd til fortsatt kvalitetsmessig aktivitet for barn og unge.

Gaven ble overrakt 19. februar under en markering av 100-årsdagen for stiftelsen av Ski Turn og Idrætsforening, som senere ble til Ski IL.

Publisert i Nyheter

Vinterferie i uke 8

Det er vinterferie neste uke, og alle partier har treningsfri (bortsett fra konkurransepartiene som skal trene på onsdag – utøverne der har fått beskjed). God vinterferie, og velkommen tilbake til trening i uke 9!

Publisert i Nyheter

Siste treningsøkt høst 2018

FINSTAD SKOLE Gymsal
Dag           Tid                     Parti                                     Siste treningsøkt
Mandag   17:00 – 17:45    Foreldre/Barn (2-3 år)           26. november
Mandag   18:00 – 19:00    Gymlek (4 år – skolestart)    26. november
Mandag   19:10 – 20:25    GymX Aerobic voksne          26. november
Mandag   20:30 – 22:00    Stevneprogram voksne        26. november
Tirsdag   17:15 – 18:00     Foreldre/Barn (2-3 år)            4. desember
Tirsdag   18:00 – 19:00     Gymlek (4 år – skolestart)     4. desember
Onsdag   18:30 – 20:00     GymX Senior Aerobic           28. november

HEBEKK SKOLE Gymsal

Tirsdag     17:00 – 18:00      Gymlek (4 år – skolestart)    27. november

SKI IDRETTSHALL
Mandag   16:45 – 18:00    Jenter 1. klasse                      10. desember
Mandag   17:15 – 18:30    Gutter 1. – 2. klasse              10. desember
Mandag   18:00 – 19:15    Jenter 2. klasse                      10. desember
Mandag   18:30 – 20:00    Gutter 3. – 4. klasse              10. desember
Mandag   19:15 – 20:45    Mix 6. – 7. klasse                   10. desember
Mandag   20:00 – 22:00    Jr. mix app. 16 – 25 år          10. desember
Onsdag   17:00 – 18:30    Mix 5. klasse                           12. desember
Onsdag   18:30 – 20:15    Mix 6. – 7. klasse                    12. desember
Onsdag   19:45 – 21:45    Jr. mix fra 8 kl. – 17 år          12. desember
Fredag   17:30 – 18:45    Jenter 3. klasse                        21. desember
Fredag   17:30 – 20:00    Aspirant                                   21. desember
Fredag   17:30 – 20:30    Junior konkurranse               21. desember
Fredag   18:00 – 20:30    Rekrutt                                      21. desember
Fredag   18:45 – 20:00    Jenter 4. klasse                        21. desember

Årets juleoppvisning søndag 16. desember.

Publisert i Nyheter