Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski IL Turn.

Årsmøtet avholdes torsdag 19. mars kl. 18:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark, Idrettsveien 35 B.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til e-postadresse: skiilturn@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/  under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Publisert i Nyheter

Salg av turntøy onsdag 12. februar

Vi minner om salg av turntøy i dag, onsdag 12. februar, kl. 1800-1900 på loftet på klubbhuset i idrettsparken!

Publisert i Nyheter

Faktura for våren

Kjære turnforeldre!
Nå er fakturaene for vårens partier sendt ut. Sjekk at ikke deres faktura har havnet i søppelposten!

Publisert i Nyheter

Godt nyttår alle sammen!

I 2019 kunne vi se tilbake på 100 år med historie i klubben vår. En klubb med dype røtter og stadig vekst. Vi kunne også feire at en av våre trenere, Laila Edvardsen, har vært trener hos oss sammenhengende i 50 år. Det står det stor respekt av. Bildet nedenfor er fra den ene innmarsjen til juleforestillingen vi hadde i desember.

I år skjer det igjen store ting. Ski får sin egen turnhall.
I Østlandets blad kunne vi 29. september 2019 lese at Turnhallen skal stå klar til bruk før jul 2020:
https://www.oblad.no/entreprenor-fra-ostfold-lover-at-den-omdiskuterte-turnhallen-i-ski-skal-sta-klar-til-bruk-for-jul-2020/s/5-68-706976.

Og 09. oktober 2019 kunne vi lese at bygginga var i gang:
https://www.oblad.no/na-har-de-startet-byggingen-av-turnhallen-i-ski/s/5-68-713808.

Bildene nedenfor viser hvordan tomta ser ut 1. nyttårsdag. Vi kan allerede ane konturene av det som skal bli skumgroper hvor gymnastene kan øve effektivt og trygt i både hoppøvelser, trampoline og apparatturn. Turnere og trenere får endelig de muligheten de fortjener til å utvikle seg og finne sitt potensiale sammen med andre barn, unge og voksne.

Dette blir et bra år!

Vennlig hilsen
Ski IL Turn

Publisert i Nyheter

Juleoppvisning 2019

Turnsesongen høst 2019 er nesten ferdig og tradisjonen tro avslutter vi med en oppvisning.

Oppvisningen i år er søndag 8. desember og arrangeres i Skihallen i Ski Idrettspark.

Oppvisningen er delt i to for å få plass til alle. De største barna turner i begge oppvisningene, de yngste er fordelt. Vennligst legg merke til om ditt parti skal ha oppvisning i 1. eller 2. avdeling

Inngangsbilletter koster kr. 100,- for publikum, barn under 16 år er gratis.

Velkommen

1. Avdeling kl 12:00 – 13:45
Dørene åpner for publikum kl 11:30

Seniormix
Jenter 1. klasse
Paraturn
Juniormix
Mix 5.klasse
Foreldre/Barn Tirsdag
Mix 6.-7. klasse
Jenter 4. klasse
Gutter 3.-4. klasse
Gymlek Onsdag
Konkurransepartiene

2. Avdeling kl 15:00 – 16:45
Dørene åpner for publikum kl 14:30

Seniormix
Gutter 1.-2. klasse
Juniormix
Gymlek Tirsdag
Mix 5.klasse
Foreldre/Barn Mandag
Mix 6.-7. klasse
Jenter 2. klasse
Gymlek Mandag
Jenter 3. klasse
Konkurransepartiene
Publisert i Nyheter