IdrettsCampen i Parken 2019

Informasjon om årets idrettsaktivitetsuke i Ski Idrettspark for barn født 2007 – 2010 finnes bak lenken nedenfor. Prøv en rekke idretter i fire dager etter skoleslutt!

Publisert i Nyheter

Kretsturnstevne i Ski

Ski IL Turn er stolte arrangører av kretsturnstevne i Ski idrettspark 25. mai 2019. I den forbindelse ber vi våre utøvere om å fylle ut følgende påmeldingslapp og følge instruksjonene på den.

Publisert i Nyheter

Årsmøte

Til medlemmene i SKI IL TURN                                                                   6. mars 2019

Innkalling til årsmøte i SKI IL TURN

Styret innkaller herved til årsmøte i SKI IL TURN.

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 19:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til skiilturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, siden merket Kun medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
SKI IL TURN
styret

Publisert i Nyheter

Idrettens grunnstige 2

Vårens godkjenningsdag er søndag 10. mars 2019.

Informasjon og påmelding finner du her: https://goo.gl/forms/NEhTHuql2EJ05pZg2

Publisert i Nyheter

En stor takk til OAGTK!

Ski IL Turn vil rette en stor takk til Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets for deres gave i anledning Ski ILs 100-årsjubileum. Vi mottok kr 5000,- som tilskudd til fortsatt kvalitetsmessig aktivitet for barn og unge.

Gaven ble overrakt 19. februar under en markering av 100-årsdagen for stiftelsen av Ski Turn og Idrætsforening, som senere ble til Ski IL.

Publisert i Nyheter