Påmelding høsten 2022

Vi åpner for påmelding av nye medlemmer fredag 5. august kl. 19:00.

Høstens timeplan 
En foreløpig timeplan er lagt ut på nettsiden. Flere opplysninger fylles på etterhvert.

Lenke til påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/skiilturn. Koder til partiene sendes ut direkte til de som melder seg opp.

Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 


Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»

Forhåndspåmelding

Tilbys utøvere som hadde plass på partiene denne våren, frist for svar på forhåndspåmelding er onsdag 3. august. Ny link til partiene sendes via Spond til tidligere medlemmer så snart det er klart.

Ventelister

Utøvere som står på en venteliste pr. i dag kan melde seg på sammen med nye utøvere fom. 5. august.