Timeplan høsten 2021

Denne timeplanen er utgått!

Foreldre/Barn 1
Aktivitetsrom
Søndag 10:00-10:45
Oppstart: 29.08.2021
Pris: 800
Hovedtrener: Lisbeth Coste

Foreldre/Barn 2
Søndag 11:00-11:45
Oppstart: 29.08.2021
Pris: 800
Hovedtrener: Lisbeth Coste

Foreldre/Barn 3
Finstad skoles gymsal
Mandag 17:00-17:45
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 800
Hovedtrener: Camilla Olsen

Gymlek 1
Aktivitetsrom
Søndag 12:00-12:50
Oppstart: 29.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Lisbeth Coste

Gymlek 2
Aktivitetsrom
Søndag 13:00-13:50
Oppstart: 29.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Lisbeth Coste

Gymlek 3
Aktivitetsrom
Mandag 16:45-17:35
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Johanna Svilosen

NY
Gymlek 4
Finstad skoles gymsal
Mandag 18.00-18.50
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Camilla Olsen

Paraturn 6-16 år
Aktivitetsrom
Onsdag 18:00-19:00
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Linn Christine Pederstad Olsen

Gutter 1.-2. klasse
Aktivitetsrom/Turnhall
Onsdag 16:45-18:00
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 950
Hovedtrener: Marte S. Aadahl

Jenter 1. klasse
Aktivitetsrom
Mandag 17:40-18:55
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 900
Hovedtrener: Johanna Svilosen

Jenter 2. klasse
Aktivitetsrom/Turnhall
Onsdag 16:45-18:00
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 950
Hovedtrener: Kristine Tjernæs

Jenter 3. klasse
Turnhall
Onsdag 16:30-17:45
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 1000
Hovedtrener: Andrea Kallum

Gutter 3.-4 klasse
Turnhall
Mandag 17:00-18:15
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 1000
Hovedtrener: Marte S. Aadahl

Jenter 4. klasse
Turnhall
Onsdag 17:45-19:00
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 1000
Hovedtrener: Andrea Kallum

Mix 5. klasse
Turnhall
Onsdag 19:00 -20:30
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 1050
Hovedtrener: Michelle Dahl

Mix 6.-7. klasse 1
Turnhall
Mandag 18:15-20:00
Oppstart: 23.08.2021
Pris: 1100
Hovedtrener: Lillian Bøe

Mix 6.-7. klasse 2
Turnhall
Torsdag 19:00-20:30
Oppstart: 19.08.2021
Pris: 1050
Hovedtrener: Lillian Bøe

Jr. Mix 1 Onsdag
Turnhall
Onsdag 20:30-22:00
Oppstart: 18.08.2021
Pris: 1050
Hovedtrener: Marianne Rishaug

Jr. Mix 2 Torsdag
Turnhall
Torsdag 20:30-22:00
Oppstart: 19.08.2021
Pris: 1050
Hovedtrener: Marianne Rishaug

NY
GymX Voksne 16 år+

Aktivitetsrom
Onsdag 20:30-22:00
Oppstart: 25.08.2021
Pris: 950
Hovedtrener: Andrea Kallum

NY
Show/oppvisning 13-18 år

Aktivitetsrom
Søndag 14:00-16:00
Oppstart: 22.08.2021
Pris: 900
Hovedtrener: Andrea Kallum

Sr. Mix 1, 17-25 år
Turnhall
Torsdag 20:30-22:00
Oppstart: 19.08.2021
Pris: 1050
Hovedtrener: Lillian Bøe

Sr. Mix 2, 26 år+
Turnhall
Torsdag 20:30-22:00
Oppstart: 09.09.2021
Pris: 1300
Hovedtrener: Lillian Bøe

NY
2009-2011 Ekstra

Turnhall
Søndag 10:00-11:30
Oppstart: 22.08.2021
Pris: 800
Hovedtrener: Michelle Dahl

NY
2006-2008 Ekstra

Turnhall
Søndag 11:30-13:30
Oppstart: 22.08.2021
Pris: 850
Hovedtrener: Michelle Dahl

NY
2002-2005 Ekstra

Turnhall
Søndag 11:30-13:30
Oppstart: 12.09.2021
Pris: 800
Hovedtrener: Michelle Dahl

NY
Stevneprogram, 16 år+

Aktivitetsrom
Torsdag 20:30-22:00
Oppstart: 02.09.2021
Pris: 600
Hovedtrener: Laila Edvardsen

NY
GymX Senior Aerobic, 50 år+

Finstad skoles gymsal
Onsdag 19:00-20:00
Oppstart: 01.09.2021
Pris: 500
Hovedtrener: Ida Brosvik


Konkurransepartier med opptak

Aspirant
Turnhall
Mandag 16:00-18:00
Oppstart: 16.08.2021
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Aspirant
Turnhall
Torsdag 19:00-20:30
Hovedtrener: Hedda Riise

Aspirant
Turnhall
Søndag 13:30-15:30
Hovedtrener: rotasjon

Rekrutt 10
Turnhall
Mandag 16:00-18:00
Oppstart: 16.08.2021
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Rekrutt 10
Turnhall
Onsdag 18:00-19:00
Oppstart: 16.08.2021
Hovedtrener: Hedda Riise

Rekrutt 10
Aktivitetsrom
Onsdag 19:00-20:30
Hovedtrener: Amalie S

Rekrutt 10
Turnhall
Torsdag 19:00-20:30
Hovedtrener: Hedda Riise

Rekrutt 10
Turnhall
Søndag 13:30-16:00
Hovedtrener: rotasjon

Rekrutt 09
Turnhall
Mandag 18:00-20:00
Oppstart: 16.08.2021
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Rekrutt 09
Aktivitetsrom
Mandag 20:00-21:00
Oppstart: 16.08.2021
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Rekrutt 09
Turnhall
Onsdag 19:00-21:30
Hovedtrener: Hedda Riise

Rekrutt 09
Aktivitetsrom
Torsdag 18:00-20:30
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Rekrutt 09
Turnhall
Søndag 13:30-16:00
Hovedtrener: rotasjon

Jr. konkurranse
Turnhall
Mandag 18:00-20:00
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Jr. konkurranse
Aktivitetsrom
Mandag 20:00-21:00
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Jr. konkurranse
Turnhall
Onsdag 19:00-21:30
Hovedtrener: Hedda Riise

Jr. konkurranse Jenter
Aktivitetsrom
Torsdag 18:00-20:30
Hovedtrener: Marthe L. Storo

Jr. konkurranse Gutter
Turnhall
Torsdag 19:00-20:30
Hovedtrener: Hedda Riise

Jr. konkurranse
Turnhall
Søndag 13:30-16:00
Hovedtrener: rotasjon