Påmelding våren 2023

Vi åpner for påmelding av nye medlemmer torsdag 22. desember kl. 19:00.

Vårens timeplan 
En foreløpig timeplan er lagt ut på nettsiden. Flere opplysninger fylles på etter hvert.

Lenke til påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/skiilturn. Her kommer eksisterende/nye medlemmer til en kursliste hvor de kan velge ønsket parti, det er svært forskjellig hvor mange ledige plasser vi har på partiene så man kan kun melde seg på til en venteliste. Dersom det er ledig plass vil klubben legge utøvere til på partiene tidlig i januar, først da vil tilgang til partiet man har fått plass på komme opp i Spond-appen.

Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 


Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»

Forhåndspåmelding

Tilbys utøvere som hadde plass på partiene denne høsten, frist for svar på forhåndspåmelding er mandag 2. januar. Ny link til partiene sendes via Spond til tidligere medlemmer etter overflytting til ny sesong, dette vil komme tidlig i januar.

Ventelister

Utøvere som står på en venteliste pr. i dag kan melde seg på sammen med nye utøvere fom. Torsdag 22. desember kl. 19:00. De som har hatt plass på tidligere venteliste vil bli prioritert, forutsatt at de melder seg på innen 2. januar.

Påmelding for nye utøvere og de som har stått på venteliste:

Vi har dessverre ikke plass til alle som ønsker. Opptak til denne våren for nye utøvere vil derfor gå via våre ventelister. Det er så mange som ønsker å fortsette fra høstens partier at det derfor er svært få ledige plasser for nye deltakere. Prioriteringen er: Først de som gikk på partiene denne høsten, nest de som står på de respektive ventelistene (forutsatt at de melder seg på her som en bekreftelse på at de fortsatt ønsker plass), før vi kommer til helt nye utøvere. Via kurslisten må man velge ønsket parti (det er anledning til å melde seg på flere partier). Klubben kontakter løpende de som står øverst på ventelisten og tildeler plass.

Det vil stå beskrevet i teksten til partiene hvor mange ledige plasser vi er kjent med før påmeldingen åpner.

Påmeldinger etter 2. januar 2022

Send en mail til: skiilturn@gmail.com