Trener til konkurranseparti i troppsturn

Ski IL Turn er en stolt turnklubb med over 100 års erfaring. Ved inngangen til 2021 flyttet vi inn i Ski turnhall med en av landets best utstyrte arenaer for troppsturn, turn herrer og turn kvinner, og dette fører naturlig nok til vekst i medlemsmassen. Vi har en ung og entusiastisk trenerstab som vi ønsker å forsterke med en ny hovedtrener for våre konkurransepartier.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen:

 • Utvikling av treningsprogrammer for konkurranseturnere fra rekrutt til junior.
 • Gjennomføring av trening for konkurransepartiene.
 • Samarbeid med hjelpetrenere, samt hovedtrenere for andre partier.
 • Organisering av og deltakelse på samlinger og konkurranser, mm.
 • Dialog med daglig leder og styre i klubben.
 • Kontakt med foreldre til konkurranseturnere blant annet gjennom Spond og foreldremøter.
 • Deltakelse i klubbens arrangementer som forestillinger, idrettens grunnstige, konkurranser i klubbens regi, osv.

Om stillingen:

 • Stillingen består av ca. 14 timer trening per uke og videre oppgaver beskrevet over.
 • Treningstidene er fordelt på ukedager mellom 16 og 22, samt treninger lørdag og søndag.

Kvalifikasjoner:

 • Du har bakgrunn fra gymnastikk og turn med Trener 1-sertifisering og gjennomførte kurs for sikring av alle relevante øvelser.
 • Du har erfaring med å planlegge og lede treninger.
 • Du har evnen til å veilede og instruere utøvere på mange nivåer.
 • Du har tålmodighet, men setter krav, er årvåken, inkluderende og positiv.
 • Du har plettfri vandel.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Videre kursing gjennom NGTF og NIF.
 • Mulighet til å bidra til utvikling av en klubb i medvind.
 • Et godt miljø med ambisiøse støttespillere.
 • Kort avstand til Oslo som krymper ytterligere med
  ferdigstillelse av Follobanen.

Kontaktperson:

Britt B. Dahl
skiilturn@gmail.com