Voksne

Gymnastikk for unge voksne funksjonshemmede

Partiet består av en liten gruppe unge voksne som har fulgt hverandre gjennom flere år.

Målet er å ha det moro med fysisk aktivitet. Aktivitetene er boccia og andre ballspill, leker, stafetter, friidrett og enkle turnøvelser, balanseøvelser, koordinasjonstrening, kondisjonstrening og enkel styrketrening.

Partiet deltar årlig på Vivil lekene og trener på Follo barne- og ungdomsskole. Treningen varer i 60 minutter. Anne-Grete Haudemann er hovedtrener for partiet.

 

Vi venter på noen avklaringer og har derfor ikke lagt partiet inn på timeplanen.

 

GymX

GymX er et hovednavn for alle mosjons- og treningsaktiviteter for ungdom, voksne og godt voksne i NGTFs foreninger og lag. GymX inneholder både de tradisjonelle gymnastikk- og mosjonsaktivitetene og de nye treningsformene.

SKI IL Turn tilbyr per i dag  i hovedsak trening for godt voksne i form av aerobic og tradisjonell linjegymnastikk. Vi jobber for å få på plass partier for unge voksne så snart vi har hallkapasitet.

GymX Aerobic voksne

Partiet trener enkel aerobic med stor vekt på styrketrening og god uttøyning.  Treningen består av kondisjonstrening i sal med enkle og middels vanskelige trinnkombinasjoner til musikk. Vi bruker grunntrinn og variasjoner hvor vi i styrkedelen bruker strikker og rockeringer. Siste del av timen er uttøyning og avspenning.

Dette er et parti som trener for å legge et godt grunnlag for å bli eldre.

Partiet varer i 75 min og foregår på Finstad skole ved instruktør Laila Edvardsen. Se timeplanen for dag/tid.

GymX Senior aerobic damer og gymX Senior aerobic herrer

Dette er tradisjonell linjegymnastikk med musikk til. Målet med treningen er at alle skal ha glede og utbytte av treningen uansett hvilken form de er i. De som har litt vondt gjør øvelsene på sin måte. Generelt er helsegevinsten stor. Like viktig som treningen er det sosiale fellesskapet. Damepartiene og herrepartiene trener hver for seg.

Hver høst starter med et nytt program med ny musikk som kjøres helt  frem til avslutning av vårsemesteret. Da vil alle kjenne musikken og ha god utbytte av øvelsene.

Det er lang oppvarming, med mye bevegelighet og noe utholdenhet.  Til styrkedelen  for armer og bein brukes strikk eller vaskeklut. I tillegg trenes styrke for rygg/mage  på matter på gulvet.

Partiene trener fra høsten 2016 på Finstad skole grunnet bygging av ny gymsal på Hebekk skole . Treningen varer 60 min. på hvert parti. Ida Brosvik er trener.

For mer informasjon , se timeplanen.