Påmelding, våren 2014

Mandag 16. desember ca. kl. 18.00 åpner vi for påmelding til vårens partier. Følg med her på http://www.skiilturn.no for påmeldingsinformasjon.

For å gi stabilitet og forutsigbarhet, tilbyr vi alle som går på et parti å fortsette på samme parti etter jul. Ny rutine i år, er at alle blir automatisk flyttet til vårens parti dersom de ikke gir beskjed på e-post: skiilturn+medlem@skiilturn.no

De som ønsker å bytte parti fordi barna er blitt for store for dagens parti (kun aktuelt for foreldre/barn-gymnaster som skal over på «Gøy i gymsal»), stiller på lik linje med andre som søker seg til partiet, og følger vanlig påmelding som åpner mandag 16. desember kl. 18.00. NB! For å gå over til «Gøy i gymsal» må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.