Invitasjon til ekstraordinært årsmøte SKI IL TURN

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte SKI IL TURN

3.juni kl 18:30 blir det ekstraordinært årsmøtet for SKI IL TURN i Klubbhuset i Ski Idrettspark.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er at noen saker som ifølge lovnormen skal vedtas på årsmøtet ikke ble behandlet og vedtatt på vårt ordinære årsmøte.

På det ekstraordinære årsmøtet skal følgende saker vedtas:

  1. Valg av valgkomité
  2. Valg av revisorer
  3. Valg av varamedlem til styret
  4. Bestemme ansvarlige personer for Politiattester

Det er kun disse sakene som skal behandles. Det må møte minst like mange (medlemmer) som det er antall styremedlemmer på det ekstraordinære årsmøtet; altså minst 8 personer for at vi skal være vedtaksdyktige.

Med vennlig hilsen
SKI IL TURN
Ann Kristin Riise
Leder