Våren 2015

Høstsesongen 2014 går mot slutten. Alle som har en aktiv partipåmelding vil flyttes over på samme parti våren 2015. De som ikke ønsker å fortsette våren 2015 bes sende e-post til skiilturn@skiilturn.no med informasjon om at de ikke skal flyttes over.

Gymnaster på venteliste flyttes IKKE over til våren 2015, og må evt. melde seg på på nytt våren 2015, dersom det er ledig plass på partiet.