SKI IL Turn sine trenere bidrar som frivillige under Ungdoms-OL på Lillehammer

Ungdoms ol med logoFra venstre: Jeanette Dahl, Kristina Nystøl, Marthe Linnestad Storo, Marte Sæby Aadahl, Anne Blåsmo Husfloen, Marianne Rishaug og Maren Emilie Øien.

Denne uken og neste vil mange utøvere på våre partier oppleve at de har vikarer på sine turntreninger.

Dette er fordi hele syv av SKI IL Turn sine unge trenere allerede fredag 12.februar reiser til Ungdoms-OL på Lillehammer 2016 for å delta som frivillige under lekene.

På Ungdoms-OL deltar 1100 utøvere fra 70 forskjellige nasjoner. Arrangementet fokuserer ikke bare på det sportslige, men vel så mye på kultur og læring/utdanning med blant annet konserter, foredrag og ulike workshops.

Deltagelse som frivillige under ungdoms OL er et resultat av oppfølgingen disse jentene har fått i etterkant av lederkurs for ungdom i regi av Akershus IdrettsKrets som denne gruppen av trenere deltok på høsten 2014. Lederkurset  har som formål å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett, og idrettskretsen har fulgt jentene godt opp i etterkant med ulike aktiviteter og invitasjoner til blant annet den årlige Idrettsgallaen. SKI IL Turn legger stor vekt på utvikling av trenere og er glade for den gode oppfølgingen og mulighetene til ny læring alle deltakerne har fått som føgle av lederkurset.

Under Ungdoms-OL deltar trenerne i ulike grupper, blant annet pressesenteret, kulturfestivalen SJOGGFEST, kultur- og læringsprogrammet Learn & Share og innsatsgruppen som vil trå til der det trengs underveis og derfor være litt overalt. I tillegg er Marianne Rishaug blant en av de som opptrer på selveste åpningsseremonien.

Visjonen til Lillehammer 2016 er å utgjøre en forskjell i livet til de unge utøverne som deltar. SKI IL Turn tror at også de unge frivillige vil oppleve dette, og er glade for at trenerne har fått denne muligheten.  Deltakerne får en unik erfaring og vil ha opparbeidet seg ny kompetanse som de vil få stor nytte av både i idrett og andre sammenhenger.

Vi ønsker vår trenergruppe en super uke med med feiring av idrett, ungdom, mangfold og tror vi vil få tilbake trenere med ny inspirasjon.