SKI IL TURN SØKER NY HOVEDTRENER FOR TROPPSGYMNASTIKK

Ski IL Turn er et av de største idrettslagene i SKI IL ALLIANSEN med 434 medlemmer i 2015. Turngruppen har tilbud til barn og voksne i alle aldre og holder til i Skihallen i Ski idrettspark, ca.30 minutter fra Oslo sentrum. Ski IL Turn har i tillegg til breddeaktiviteter, en konkurransegren, troppsgymnastikk/Teamgym.

2016 vår Junior og rekrutt

Vår hovedtrener for denne flotte gjengen, samt aspirantene slutter i SKI IL Turn som følge av studier et annet sted i landet.

Vi har behov for ny hovedtrener  fra august 2016.

 Trener-rollen innebærer følgende oppgaver:

Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring i sal for turngruppens konkurransegruppe innen troppsgymnastikk/teamgym, rekrutt, aspiranter og junior. (jenter og gutter 9-17 år) .

  • Gjennomføre treningsplaner og evaluering av utøvere.
  • Bidra til kompetanseheving internt i hele foreningen.
  • Bidra positivt til å skape et godt treningsmiljø

Kvalifikasjoner:

  • Kompetanse innen troppsgymnastikk, Trener 1 eller lignende samt sikringskurs trampett 1.
  • Erfaring innen konkurransegrenen troppsgymnastikk/teamgym


Våre trenere arbeider innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og overordnede strategier og handlingsplaner for Ski IL Turn.

Trenere i SKI IL Turn er frivillige ressurser med godtgjørelse. Treningen foregår på ettermiddag- og kveldstid i Skihallen, men noe reising må påregnes i forbindelse med konkurranser. Man må beherske nordisk eller engelsk.  Alle trenere i SKI IL Turn rapporterer til sportslig leder.

Søknad med attester og CV sendes på e-post til skiilturn@gmail.com merket hovedtrener troppsgymnastikk.