Basishall til Ski Idrettspark!

 

16.november ble det vedtatt i kommunens møte for oppvekst og kultur at en basishall skal legges til Ski Idrettspark med start i 2019.

Dette ble formidlet av leder for oppvekst og kultur, Camilla Hille på Idrettsrådets medlemsmøte med politikerne 17.november.

I 2017 Handlingsprogram kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, under ordinære anlegg, prioriterte prosjekter for 2008 -2018 ligger nå Ski Idrettspark, basishall, haller og idrettsbygg med start i 2019 inne med et kommunalt tilskudd på 80 millioner.

En basishall i Ski Idrettspark er en fantastisk «gave» til vårt 100-årsjubileum og vil sikre klubben og kommunen mange nye år med gode vilkår for turnidretten i tillegg til at dette vil gi andre idretter og kommunens brukere mulighet for basistrening i særdeles egnede lokaler. Høyst sannsynlig vil vi kunne legge ned grunnsteinen for en basishall i Ski Idrettspark i løpet av vårt jubileumsår 2019.

Med denne beslutninger har SKI IL TURN kommet et godt stykke på vei for å oppnå vår virksomhetsidé som er grunnlaget for Ski IL Turn sin eksistens. Basishall i Ski er en del av Masterplanen for Ski Idrettspark.

For vår klubb vil en basishall gi oss et stort løft både for bredde ved at vi kan gi flest mulig anledning til å trene turn slik de ønsker i tillegg til at det vil gi optimale forhold for konkurransepartiene framover.

Dette er en gledens uke både for turnidretten i Ski og for kommunen som nå vil kunne gi flere brukere mulighet til gode treningsforhold.

Takk til SKI Idrettsråd, SKI IL Alliansen og ikke minst politikerne som har jobbet fram mot denne beslutningen lokalt.

SKI IL TURN ønsker i tillegg å takke Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og Oslo- og Akershus Gymnastikk- og TurnKrets (OAGTK) for gode råd underveis både gjennom anleggskonferanser og på forespørsel. Vi ønsker i tillegg å rette en spesiell takk til alle dere som gjorde vår tur til Leirskallen Turnhall i mai måned mulig og som bidro med ulike bidrag til informasjon direkte til politikere og idrettsråd.

Med vennlig hilsen
styret
SKI IL TURN