Julehilsen fra Ski IL Turn

Hva skjer?

Vi går to ekstra spennende år i møte i Ski idrettspark. Gjennom mange års iherdig jobbing fra idrettens og politikernes side, kom Turnhallen øverst på prioriteringslisten til kommunen i fjor og ble vedtatt finansiert og bygd i idrettsparken. Vi er nå inne i fasen der utforming av hallen med alle sine rom og fasiliteter blir planlagt, før anbudskonkurransen står for døren. Involvering av turnmiljøene i Ski og Langhus sikrer at vi får best mulig utnyttelse av midlene som er bevilget og en hall hele regionen kan være stolt av.

Hva kommer?

Turnhallen vil sørge for en enda bedre satsning på barn og unge i kommunen. Flere barn enn før vil få utfolde seg i et utfordrende og trygt miljø, og de unge, lovende vil kunne bruke sin tid på å bli enda flinkere i stedet for å sjaue apparater. Det vil være faste apparater for både troppsturn og apparatturn, skumgroper til å ta imot når det hoppes og balanseres, tribuneplasser for familie og tilreisende og mye mer.

En stor takk

Vi er stolte av våre politikere som ikke bare har sørget for finansieringen, men også engasjerer seg videre i prosjektet og sørger for at alt går mest mulig på skinner. I tillegg har vi en administrasjon som strekker seg så langt de kan for å tilpasse turnhallen til idrettens ønsker slik at vi får et bygg som legger til rette for best mulig utnyttelse i det daglige og samtidig kan avholde konkurranser på høyt nivå.

Timingen for prosjektet er perfekt!

Kommunen er i sterk vekst med stadig flere barn og unge. Hallen blir interkommunal i samarbeid med Oppegård og vil derfor være et symbol på samarbeid, men også bli billigere å bygge på grunn av tippemidlene dette utløser. Siden Ski kommune samtidig har vedtatt bygging av flere flerbrukshaller (store idrettshaller) i forbindelse med skolebygg og nytt tak til Skihallen, får de store hallidrettene både i og utenfor idrettsparken et løft.

Jubileum

Som om ikke dette var nok, har Ski IL Turn 100-årsjubileum i 2019. Om tidsplanen holder, kan vi flytte inn i den nye hallen helt på slutten av jubileumsåret eller så vidt over i 2020.

Vi gleder oss som barn! Og som barn har vi valgt å illustrere hallen med et Disney-slott der den vil ligge ved siden av Skihallen.

Ski IL Turn ønsker alle en riktig God jul og et Godt nytt år!

Turnhall