En stor takk til OAGTK!

Ski IL Turn vil rette en stor takk til Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets for deres gave i anledning Ski ILs 100-årsjubileum. Vi mottok kr 5000,- som tilskudd til fortsatt kvalitetsmessig aktivitet for barn og unge.

Gaven ble overrakt 19. februar under en markering av 100-årsdagen for stiftelsen av Ski Turn og Idrætsforening, som senere ble til Ski IL.