Årsmøte

Til medlemmene i SKI IL TURN                                                                   6. mars 2019

Innkalling til årsmøte i SKI IL TURN

Styret innkaller herved til årsmøte i SKI IL TURN.

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 19:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til skiilturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, siden merket Kun medlemmer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
SKI IL TURN
styret