Gradvis oppmykning av Corona-tiltak

Nordre Follo kommune har vedtatt å oppheve tidligere vedtak om full stenging av idrettsanlegg. Men kommunen har foreløpig ikke bestemt hvordan, hvor og i hvilken rekkefølge oppmykning av tiltak skal gjennomføres. Det jobbes på kommunalt nivå i samarbeid med idretten samt i de enkelte klubbene med planer for hvordan det skal åpnes framover. Vi vil informere så snart vi vet mer om hva som skjer og om hvem som eventuelt får mulighet til å trene før sommeren.