Korona-restriksjonene videreføres

Nordre Follo kommune viderefører korona-restriksjonene til 16. desember. Det betyr at vi ikke kan gjenoppta ungdomstreninger før jul. Vi må også utsette juleforestillingen til bedre tider og tenke litt nytt rundt hvordan vi gjennomfører den.