Innkalling til årsmøte i Ski IL Turn 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Ski IL Turn.

Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 18:00. På grunn av smitteverntiltak vil det bli et hybrid årsmøte med medlemmer på Teams og tillitsvalgte i møterommet i Ski turnhall, Teglveien 8 C.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til e-postadresse: skiilturn@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, samt lenke til Teams-møtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/ under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret