Vi avventer gjenåpning av aktivitet

Nasjonale smitteverntiltak har åpnet for barneidrett [1], mens Vikens begrensninger foreløpig gjelder til og med 11. april. I Nordre Follo kommune anbefaler kommuneoverlegen rødt nivå i skolene med ny vurdering 16. april [2]. Siden idretten ikke er nevnt i kommuneoverlegens vurderinger og smittetallene i Nordre Follo per 9. april var på 398,1 (per 100.000 siste 14 dager) med svakt nedadgående trend [3], ser vi oss nødt til å vente på klarere beskjed før vi kan åpne treningene våre igjen.

[1] Nasjonale retningslinjer
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

[2] Kommuneoverlegens risikovurdering
https://opengov.360online.com/Meetings/NORDREFOLLO/File/Details/626711.PDF?fileName=Kommuneoverlegens%20risikovurdering%20pr%207%20april%202021&fileSize=719648

[3] Nøkkeltall for Nordre Follo kommune
https://www.vg.no/spesial/corona/fylker/30/kommuner/3020/