Nye partier høsten 2021

Det er opprettet enda et Gymlek-parti, for samme aldersgruppe. Partiet skal trene i Finstad Skoles gymsal. Innhold vil være likt med Ski IL Turns tre andre Gymlek-partier.

Show/Oppvisning: Partier Ski IL Turn har drevet tidligere, men som vi ikke har hatt kapasitet til å opprettholde. Nå har vi derimot mulighet og egnede lokaler. Partiet vil jobbe mot deltakelser i større arrangementer og konkurranser.

Ekstra: To partier er satt opp for denne høsten pga. stor pågang til partiene i disse aldersgruppene. Det er mulig for de som har plass og ønsker å trene en dag ekstra i uken eller for helt nye å søke plass her innenfor fødselsårene som er oppgitt (2006-2008 og 2009-2010).
Partiene var planlagt opprettet med tanke på forberedelse til konkurranser i troppsgymnastikk for utøvere som ønsker å konkurrere, men ikke har fått plass på våre ordinære konkurransepartier. Klubben håper at man etter nyttår kan komme tilbake til normale grupper igjen uten korona-begrensninger.

Partier dere savner på timeplanen:

GymX Senior: Det er ikke helt avklart om dette skal startes opp igjen, men vi har holdt av treningstid som tidligere.

Stevneprogram: Ikke helt avklart dato for oppstart enda. Vi venter også litt på kretsens planer for arrangement og program fremover.

Timeplanen jobber vi videre med for om mulig etablere enda flere partier.