Loddsalg og juleavslutning

Hei alle medlemmer!

Dere har via Spond fått link til vårt juleloddsalg. Dette er et digialt kakelotteri i forbindelse med vår juleavslutning til helgen hvor overskuddet går til trenerutvikling, nytt utstyr og idrettsglede. Deltakelse i lotteriet er selvsagt helt frivillig (selv om Spond ser ut til å mase mer enn vi ønsker), men vi setter stor pris på alle bidrag vi får.

Vi gleder oss til å vise fram våre turnere til helga og håper mange vil komme og se på!