Årsmøte

Ski IL Turn inviterer herved til årsmøte 15. mars kl 19 i Ski turnhalls møterom, Teglveien 8 C.

I tråd med nåværende smittevernsreglement kan vi være opptil 20 deltakere til stede fysisk. Vi ber om at de som ønsker å delta sender beskjed til skiilturn@gmail.com i god tid slik at vi ved behov kan utvide til hybrid møte med mulighet til å delta på Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til e-postadresse: skiilturn@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, samt eventuell lenke til Teams-møte vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til Ski IL Turn https://skiilturn.no/ under medlemsinnlogging, de som mangler passord kan henvende seg til Ski IL Turn på e-postadresse: skiilturn@gmail.com

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski IL Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski IL Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski IL Turns lov som er å finne på nettsiden https://skiilturn.no/  Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ski IL Turns styre nås på e-postadresse: skiilturn@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret