Alternativ gymnastikkfestival

Vi har sendt epost til våre medlemmer på adressene registrert i Spond angående VOGTKs gymnastikkfestival 11. juni. På grunn av for få påmeldte klubber, vil ikke arrangementet gjennomføres på Ekeberg. Ski IL Turn vil holde en lokal variant samme dag, 11. juni, kl 16-18 i Ski turnhall. Her får man samme stevnemedalje og merke som det opprinnelig planlagte arrangementet. I eposten bes det om å si fra om en ønsker å benytte denne muligheten eller trekke seg fra arrangementet og få deltakeravgiften tilbakebetalt.

Sjekk epost!