Ventelister og betaling

Høstens partier er nå i gang! Det er dessverre lange ventelister på de fleste partier, og vi har ikke mulighet for å opprette flere partier innenfor de treningstidene vi har blitt tildelt av kommunen.

Det er 30.08.2022 lagt til betaling gjennom Spond for treningsavgift til høstens partier, samt medlemskontingent for 2022 for nye medlemmer. De som ønsker faktura i PDF-format kan sende mail til: skiilturn@gmail.com. Feil ved fakturering eller mistanke om feil ved fakturering kan også meldes: skiilturn@gmail.com.

På hjemmesiden vår finner dere informasjon om støtteordninger, følg link: Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter – Ski IL Turn. De som har behov for at vi søker støtte på deres vegne kan kontakte oss på: skiilturn@gmail.com. Behandlingen er konfidensiell og vil ikke kunne synes i utøvers profil.

Vi ber om at de som er på prøvetid hos konkurransepartiene avventer med å betale faktura til avgjørelse om hvilket parti de skal gå på er gjort.

Tusen takk til alle dere som har betalt og betaler raskt, det letter vårt arbeid og gir oss mer tid til å jobbe med partiene!

Vi ønsker alle utøvere en fin turnhøst!