Navnelapper til merking av tøy og drikke-flasker

Ski IL Turn har inngått et samarbeid med Lappefabrikken. Mengden gjenglemt tøy og drikke-flasker i våre treningslokaler er svært stor. Vi håper våre medlemmer benytter denne muligheten til å kjøpe merkelapper, slik at vi kan få kontaktet dere som har merket deres eiendeler.