Påmelding våren 2022

Vi åpner for påmelding mandag 27. desember kl. 19:00.

Påmeldinger som kommer inn tidligere vil ikke bli lest og slettes. 

Vårens timeplan 
En foreløpig timeplan ligger på nettsiden. Flere opplysninger fylles på etterhvert.

Påmelding sendes på e-post til:
medlem.skiturn@hotmail.com 

Emnelinjen skal inneholde:
Navn på utøver og ønsket parti 

Tekst i e-post: 
———————————————————————-
Navn på utøver 
Fødselsdato 
Adresse 
Postnummer og sted 

Telefon (for barn: mor/far/foresatt mobil) 
E-postadresse (for barn: mor/far/foresatt) 
Fullt navn mor/far/foresatt ved påmelding av barn inntil 16 år. 

Ønsket parti 
———————————————————————-

Ski IL Turn tar i bruk et nytt medlemssystem, da systemet vi har brukt siste året ikke har vært optimalt for klubben. Ski IL Turn vil fra og med denne høsten gå over til Spond, og vi er ikke godt nok kjent i det og har heller ikke fått lastet over alt innholdet enda. Derfor må vi ta denne høstens påmelding manuelt. 

Mer informasjon om opprettelse av brukere i Spond vil komme senere. 

Denne mailadressen vil kun ta imot påmeldinger. Andre spørsmål dere måtte ha kan sendes til: skiilturn@gmail.com 


Aldersgrenser for påmelding til partier

Foreldre og Barn
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 2 år innen utgangen av september.

Gymlek
Ved påmelding til vårsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av februar.
Ved påmelding til høstsemesteret må barnet fylle 4 år innen utgangen av september.
Skolebarn skal ikke meldes på «Gymlek»

Forhåndspåmelding

Frist for å takke ja til fortsatt deltakelse er/var 4. januar, 2022.