SKI IL Turn inviterer til ÅRSMØTE 2014

SKI_IL_LOGO

Tirsdag 25.februar 2014, kl 19.00

Klubbhuset Ski Idrettspark

Saker:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding 2013
  5. Revidert regnskap 2013
  6. Innkomne saker
  7. Fastsettelse av medlemskontingent
  8. Budsjett 2014
  9. Organisasjonsplan
  10. Valg:

Årspapirer blir offentliggjort innen fristen; det vil si en uke før møtet.

Med vennlig hilsen
Ann Kristin Riise
Leder SKI IL Turn