Ski il turn har trening for voksne

Husker du da trening var:

  • Gymnastikk i en svett gymsal
  • Da du hadde fast treningsdag og tid
  • Samme gymsal
  • Samme instruktør
  • Å møte de samme mennesker gjennom hele semesteret

I Ski il turn kan du stadig i tillegg til ovenstående få god og allsidig trening til rolig musikk

Treningen gjennomføres slik at alle hver på sitt nivå kan ha nytte og glede av øvelsene.

 Ski il turn har trening for voksne på Finstad skole mandag og Hebekk skole onsdag (damer og herrer)

Vil du vite mer kontatkt oss på mail skiilturn@gmail.com , eller snakke med en av våre instruktører Ida Brosvik, tlf 64874232