Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte SKI IL TURN

3.juni kl 18:30 i Klubbhuset i Ski Idrettspark.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er at noen saker som ifølge lovnormen skal vedtas på årsmøtet ikke ble behandlet og vedtatt på vårt ordinære årsmøte.

På det ekstraordinære årsmøtet skal følgende saker vedtas:

Valg av valgkomité
Styrets innstilling:

  • Laila Edvardsen, leder
  • Jan Olav Harstad, medlem
  • Jeanett Dahl, medlem,
  • Hedda Riise og Anne Husfloen Blåsmo, varamedlemmer

Valg av revisorer:
Styrets innstilling:

  • Wenche Blåsmo
  • Marianne Rishaug

Valg av varamedlem til styret
Styrets innstilling:

  • Frode Mortensen

Bestemme ansvarlige personer for Politiattester
Styrets innstilling:

  • Britt B Dahl ( ny)
  • Ole Andreas Kjos

Det er kun disse sakene som skal behandles. Det må møte minst like mange (medlemmer) som det er antall styremedlemmer på det ekstraordinære årsmøtet; altså minst 8 personer for at vi skal være vedtaksdyktige.

Med vennlig hilsen
SKI IL TURN
Ann Kristin Riise
Leder