Sen oppstart på partier på Finstad skole

På grunn av oppussing på Finstad skole vil partiene på skolen i år ha sen oppstart, (uke 41 som starter 6. Mer informasjon om dette kommer når timeplanen for høsten er klar.