Oppstart på partier på Finstad skole

Vi har fått litt motstridende beskjeder om hvorvidt gymsalen på Finstad skole er ferdig renovert til planlagt oppstart. Vi vil informere påmeldte gymnaster dersom planlagt oppstart må utsettes. Vi beklager usikkerheten rundt dette, og jobber hard for å å få en endelig avklaring fra kommunen.