Påmelding høsten 2014

Timeplan for høsten 2014 er klar, og tilgjengelig i menyen Partiene -> Timeplan

Viktig informasjon om påmelding:
Fortsette på samme parti?
Gymnaster som skal fortsette på samme parti kan logge seg inn på sine medlemssider på http://medlem.gymogturn.no og melde seg på f.o.m. fredag 1. august.

Nytt medlem, eller nytt parti?
De som bytter parti (f.eks. fra «Jenter 1. – 2. klasse» til «Jenter 3. – 4. klasse») og nye medlemmer kan melde seg på f.o.m. mandag 4. august kl. 10.00

NB! Det er teknisk mulig å ikke følge reglene over, men der vi ser at reglene brytes, meldes barnet av partiet igjen, med mulighet for at barnet mister plassen. Vi beklager å måtte være strenge på dette.