Vi gratulerer Astri Nilsen med OAGTKs fortjenestemedalje i sølv!

2015 03 19 Astri Nilsen fikk kretsens fortjenestemedalje i sølv

Oslo og Akershus gymnastikk og turnkrets har delt ut kretsfortjenestemedalje i sølv til Astri Nilsen fra Ski IL Turn.

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds kretsfortjenestemedalje med diplom er et ærestegn som kretsen tildeler enkeltpersoner som er medlem av lag tilsluttet gymnastikk og turnkretsen. Kretsfortjenestemedaljen i sølv kan tildeles personer som ved sitt arbeid gjennom flere år har gjort en innsats av meget høy verdi for gymnastikk og turn. Medaljen kan tildeles personer som har utført et administrativt og/eller praktisk arbeid på lags-, krets- eller forbundsplan.

Om prisvinneren ble det blant annet sagt: «Vi har gleden av i år å dele ut medalje til en dame som i årevis har gjort innsats for sitt lag. I tillegg til å være aktiv utøver i en alder av over 70 år er denne damen også ukentlig trener i sal. Hun har hatt omtrent alle styrefunksjoner i sitt lag og var med å reddet klubben da den en periode var helt uten styre. Astri sitter med mye erfaring og kompetanse, og er en som det nye styret i klubben gjerne rådfører seg med. Etter flere år med opphold fra styreverv er hun nå nettopp valgt inn i styret på nytt.»

Astri Nilsen leder og trener foreldre og barn-partiene for de aller minste i SKI IL TURN og er i tillegg aktiv utøver både i klubben og i kretstroppen i tillegg til at hun igjen er medlem av styret.

Østlandets Blad har vært med på en av Astris Foreldre- og barn-treninger; les mer om Astri og hennes innsats for SKI IL Turn.

Vi setter enormt stor pris på den innsatsen Astrid har gjort gjennom mange år og på ulike måter. Hun er en nøkkelperson i vår klubb og en person vi gjerne rådfører oss med. Vi er stolte og glade over at Astri har mottatt denne velfortjente prisen, og at hun fortsatt er en meget aktiv ressurs både som utøver, trener og styremedlem i SKI IL Turn.

Gratulerer, Astri!