Årets SALTO-uke arrangeres i Fredrikstad 24.-28. juni.

Hold av datoen!

Nedre Glomma Turn er arrangør og lover at dette blir sommerens kuleste turn event!Saltouken 2015

SALTO-uka er for alle mellom 13-18 år som liker gymnastikk og turn og som ønsker å delta på et sosialt, morsomt, lærerikt og inspirerende arrangement.

Planleggingen er i full gang og Nedre Glomma har avslørt at det vil være mulig å velge mellom alt fra apparatturn og troppsgymnastikk, til tricking, akrobatikk og dans. Det blir også eget opplegg for trenere som reiser med sine gymnaster.

Informasjon om påmelding kommer i starten av april.

All informasjon blir også lagt på NGTF sin hjemmeside. www.gymogturn.no