Info om kretsturnstevne 6. juni i Askerhallen

INFORMASJON OM TIDSPLAN FOR KRETSTURNSTEVNE 6. juni 2015

kl. 0900-0930       Frammøte i Askerhallen

kl. 0930-1000       Innøving av Flash-mob (feltet ved siden av oppvisningsfeltet)

kl. 0945-1000       Trening for kretstroppen – voksne (oppvisningsfeltet)

kl. 1000-1015        Trening for kv.veteraner – (oppvisningsfeltet)

kl. 1000                  Møte for alle trenere

kl. 1030                  Oppstilling for defilering

kl. 1100                  Oppvisningen starter

Konkurransen «Gym for Life Challenge OAGTK» blir arrangert midt i oppvisningen.

Mer informasjon til det enkelte parti er sendt fra hovedtrener.

Stevnet er ventet å vare 3,5-4 timer (regnet fra start kl. 1100).