Mer enn 40 unge turnere gjennomførte Idrettens Grunnstige 1 søndag 25.oktober

SKI IL Turn arrangerte grunnstigegodkjenning i Skihallen søndag 25.oktober.

Idrettens Grunnstige 1Gymnastikk og turn legger et allsidig motorisk grunnlag for all idrett. Dette søker NGTF og oppnå gjennom Idrettens grunnstige 1 og 2 som til sammen utgjør NGTFs konsept for breddeaktivitet for barn i alderen 6 – 12 år. SKI IL Turn følger opp dette gjennom å arrangerer grunnstigegodkjenning årlig.

Målet er at treningstilbudet skal bli så godt at flest mulig ønsker å delta. Det skal være GØY, barna skal føle at de mestrer noe og har framgang og aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, utvikling og behov.

Idrettens Grunnstige 1 er delt inn i 10 øvelsesgrupper (Fiksering, balanse, spenst, matte, ball, parøvelser, benk, ringer/svingstang, trampett og rytme). Hver av disse gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette sikrer god variasjon og gir muligheter til å differensiere treningstimene på en enkel måte. Gjennom øvelsene får utøverne utviklet både koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette sikrer allsidighet i aktivitetene og gir en god grunntrening uansett idrett.

I løpet av grunnstigegodkjenningen søndag fikk alle barna utdelt hvert sitt «Utøverheftet» hvor alle øvelsene i Idrettens grunnstige er beskrevet og illustrert. Ved siden av hver øvelse er det en liten rubrikk der treneren kan signere når barna utfører øvelsen bra. Barna få en bekreftelse på at de har framgang og at de blir flinkere på noe de øver på. Barna velger selv hva de har lyst til å prøve og hva de vil vente med til en annen gang. De kan også prøve omigjen og det er rom for god veiledning for hver øvelse.

For oss i Ski fungerer godkjenning som en kilde til motivasjon og inspirasjon for barna. Det er dette vi ønsker det skal være!  Når så mange utøvere er samlet noen timer sammen med foreldre på tribunen og hele trenergjengen på gulvet syder det av idrettsglede i hallen.

Alle barne fikk diplom ved dagens slutt, og rekrutttroppen vår opptrådte i pausen.