SKI IL Turns rekrutter dominerte KM i Troppsgymnastikk 2015

SKI IL TURN rekrutter på KM i Tropp

Det var ingen annen klubb som kunne slå SKI IL Turn på KM i Troppsgymnastikk i rekruttklassen lørdag 31.oktober i Haslehallen. Totalt fem pokaler fikk klubben med seg hjem!

Oslo Turnforening var arrangør av årets Kretsmesterskap i Troppsgymnastikk for Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsammen 9 klubber med totalt 175 utøvere deltok.  Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. SKI IL Turns rekrutter deltok med 2 tropper: Ski 1 og Ski 2 i klassen rekrutt hvor tilsammen 11 tropper var representert.

Resultater for Ski 1:

  • Frittstående : 2.plass
  • Tumbling : 5.plass
  • Trampett: 5.plass

Utøvere Ski 1: Kristian Horgen, Nora Johanne Gilhoff, Maria Ingvaldsen, Anna Isabell Bore Torp, Cornelia Eidsvåg og Anniken Hopøy

Resultater for Ski 2:

  • Frittstående : 1.plass
  • Tumbling: 1.plass
  • Trampett: 2.plass

Utøvere Ski 2:Victoria Bråta Ytterhus, Tuva Sundt Magnussen, Vetle Fossli Gjervan, Amalie Schøien, Isabel Tc. Huynh og Agnes Aarsand

Hovedtrener: Natalie Forseth

Hjelpetrenere: Oda Arntzen, Hedda Riise, Kristin Guttormsen og Anette Svendsen.

SKI IL Turn gratulerer med fantastiske reultater! Vi er stolte av dere!


Her kan du lese mer om troppsgymnastikk

Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse.

Apparater/øvelser

I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.