Invitasjon til ekstraordinært årsmøte

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte for SKI IL Turn

Tid: Mandag 27. juni 2016, kl 20.00 i møteommet over kafeen i Skihallen

Saksliste

1.Godkjenning av de stemmeberettigede.

2.Godkjenning av innkalling og saksliste

3.Valg

Styret:

  • Nestleder, innstilt Britt B Dahl
  • Styremedlem, innstilt Kristian Liliand
  • Ungdomsrepresentant, innstilt Anne Blåsmo Husfloen

Valgkomité

  • Leder: Laila Edvardsen¨
  • Medlem: Knut Asbjørnsen
  • Medlem: Camilla Eide

Revisorer:

  • Lillian Bøe
  • Wenche Blåsmo

Velkommen!